Christina Bellantoni is a White House correspondent for The Washington Times.