Katty Kay is a Washington correspondent for BBC News.